Geboorte van de M.O.L

Natuurpunt M.O.Lennik heeft al een mooie geschiedenis achter de rug. Lees hier het verhaal van Natuurpunt M.O.Lennik, en wat voorafging.

In 1985 besloot Willy Van Everbroeck een cursus natuurgids te volgen. Terwijl de meeste laureaten actief werden bij de Leeuwse Natuurvrienden (inmiddels ook een Natuurpuntafdeling), sloot Willy zich aan bij Milieu Overleg Pajottenland, kortweg MOP geheten.
Binnen die vereniging leerde hij zijn buur Martin Jans beter kennen. Vanuit de MOP werkten ze onder meer samen aan de bescherming van het leefmilieu in Lennik. Tot Martin met het idee op de proppen kwam om een eigen Lennikse milieuvereniging op te starten.

Op 14 april 1992 kwamen de eerste 5 mensen samen voor een verkennend gesprek: Els Debast, Kris Delattre, Ilse Wauters, Martin Jans en Willy Van Everbroeck. De afkorting MOL voor Milieu Overleg Lennik werd toen reeds gesuggereerd. Op de 2e vergadering kwam er nog versterking met Leon Vandersteen. De naam MOL werd toen bevestigd maar moest staan voor Milieu Organisatie Lennik. "Overleg" vond men immers te eng, er zou meer moeten gebeuren dan alleen maar overleggen. Els contacteerde Nadia Van Aelst, die het logo van de MOl tekende.
Even later kwamen ook Annemie Vandersteen, Joris Anthoons, Victor Hamelrijck, Bart Herremans, Herman Van De Velde, Mady Van De Velde en Lieve Verhaeghe erbij.
Door de jaren heen onderging het bestuur nog regelmatig enkele wijzigingen. Uiteindelijk zijn Nadia en Willy nog de enigen die overblijven van de groep oprichters. De eigenlijke stichter Martin Jans overleed, veel te vroeg, in 2003.

Voor tal van activiteiten kan de vereniging ook terugvallen op diverse losse medewerkers.

In 1997 verscheen het eerste eigen "MOL-nieuws", een tweemaandelijks ledenblad met allerlei nieuws over het leefmilieu en de natuur in Lennik.

In de voorbije tien jaar is ook de werking van de MOL geëvolueerd. Aanvankelijk bestond de omvangrijkste activiteit erin het gemeentebestuur te bestoken met allerlei klachten over inbreuken op de leefmilieuwetgeving. Er bestaat dienaangaande een mooi brievenarchief.
Maar de tijden veranderen: MOL is nu bezig met een jaarlijkse paddenoverzet, meerdere gegidste natuurwandelingen per jaar, actieve deelname aan de jaarlijkse "Dag van de Aarde" van de BBL,
elke herfst een haag- en boomplantactie, het uitwerken van diverse trajecten voor natuurwandelingen, telkens met een bijbehorende brochure en duidelijk plannetje: de Tombergwandeling, de Bossuytwandeling,... en het organiseren van zomerse natuurzoektochten.

MOL werkte ook mee aan een grootschalige inventarisatie van steenuilen.
MOL gaf een lijvig milieumanifest uit ter gelegenheid van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, en koppelde hieraan een geslaagd politiek debat met de diverse politieke fracties van Lennik.
Er is een jaarlijkse overlegavond met de landbouwers van Lennik.
De brieven naar het gemeentebestuur zijn nu minder talrijk. Het contact met het gemeentebestuur en de administratie verloopt nu meestal anders: via de Milieuraad en door rechtstreeks overleg.
Naast de milieuraad en de cultuurraad van Lennik is MOL ook vertegenwoordigd in het Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën vzw.
MOL sloot een overeenkomst voor wederzijdse ondersteuning met Netwerk Vlaanderen vzw en is lid van de Bond Beter Leefmilieu vzw.

Op 24 januari 2009 werd MOL officieel een Natuurpuntafdeling en heet vanaf nu Natuurpunt M.O.Lennik. Natuurpunt heeft in 2008 enkele natuurgebiedjes kunnen aankopen in Lennik. Weliswaar wordt dit in de toekomst nog verder uitgebreid. Het beheer van deze natuurreservaten wordt wellicht de volgende uitdaging van de MOL!