Chris Pannis

Voorzitter - Conservator - Aankoper Natuurgebieden

Marijke Wauters

Natuurgids - Verantwoordelijke Paddenoverzet - Regionale -

Gecoro

Natuurpunt M.O.Lennik

MOL is de afkorting voor Milieu-Organisatie-Lennik.
Deze vereniging ontstond in 1992 uit MOP (Milieu-Overleg-Pajottenland) die tot doel had in het Pajottenland natuur en leefmilieu te beschermen en waar nodig en mogelijk te verbeteren (zie ook "Historiek"). Dit is, kort samengevat, ook de doelstelling van de MOL maar met een werkingsgebied dat zich beperkt tot Lennik.

In 2008 kon Natuurpunt ons overhalen om een Natuurpuntafdeling te worden. Dit gebeurde onder de toezegging dat wij onze eigenheid mochten behouden en werd officieel op 24 januari 2009.

De vereniging wordt gedragen door een groepje vrijwilligers, gesteund door de Lennikse Natuurpuntleden en een aantal sympathisanten die regelmatig een financiële bijdrage leveren: een geldelijke steun die voor de werkende kern veel meer betekent dan zijn financiële waarde. De namen van de bestuursleden vind je onder "Wie zijn wij".

Steunen
Sinds 24 januari 2009 zijn wij een Natuurpuntafdeling en behoren wij tot de  grote Natuurpuntfamilie, die momenteel meer dan 76.000 leden telt. 

Wil je hier ook deel van uitmaken of wens je meer informatie, neem gerust contact met ons op.
Je krijgt dan naast "MOL-nieuws" (onze eigen nieuwsbrief) ook driemaandelijks "Natuur.blad", het prachtige verenigingsblad van Natuurpunt, in kleur en met veel natuurfoto's.

Wil je onze eigen afdeling Natuurpunt-M.O.Lennik nog een duwtje in de rug geven, dan kan je eventuele giften storten op ons rekeningnummer. Wie minstens € 10,00 stort krijgt automatisch een jaar lang onze nieuwsbrief, ook zonder lid te zijn van Natuurpunt.

Meewerken
Wil je graag nog iets meer doen voor het Lennikse leefmilieu dan kan je altijd medewerker van Natuurpunt M.O.Lennik worden. Denk zeker niet dat je er als MOL-medewerker maar bijloopt om de hoop te vullen. Wij twijfelen er niet aan dat we ook voor jou voldoende en zinvol werk hebben.
Ter compensatie voor het feit dat je prestaties niet financieel vergoed worden garanderen we je de voldoening van je in te zetten voor natuur en/of  leefmilieu binnen een groepje enthousiastelingen die het in tien jaar tijd toch hebben klaargespeeld in alles te zitten dat maar iets met natuur of leefmilieu te maken heeft: Gemeentelijke Milieuadviesraad, Regionaal Landschap, Commissie voor advies van de ruilverkaveling, Bond beter Leefmilieu, Natuurpunt, Brakona… Onze activiteiten eindigen steevast met een gezellige babbel tussen pot en pint.
Heb je interesse, kom dan eens langs tijdens een vergadering, wandeling of andere activiteit. Geef ons een seintje.

Willy Van Everbroeck

Ere Voorzitter - Penningmeester

Natuurgids - En zo veel meer!

Godelieve De Knop

Secretaris - Materiaalmeester

Jacques Potvin

Medewerker - Uitvinder van alles en nog wat

Kristien Saye

Natuurgids - Natuurkriebels

Luc Eeckhoudt

Medewerker - M.O.L. Nieuws

Aankoper Natuurgebieden